Giấy phép thành lập các đơn vị: Tràng An, Vũng Tàu, Hà Thành, Sở Giao dịch 2

19-09-2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 17/9/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Giấy phép số 49/GPĐC25/KDBH về việc thành lập: Công ty Bảo hiểm Hàng không Tràng An, Công ty Bảo hiểm Hàng không Vũng Tàu, Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Thành, Sở Giao dịch 2 thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không.

Chi tiết Giấy phép.

Trân trọng kính báo./.