Giấy phép thành lập 4 Công ty thành viên: Tây Nam Bộ, Tân Sơn Nhất, Bến Thành và Thành Đô

31-07-2017

Kính gửi: Qúy Cổ đông

Ngày 28/7/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Giấy phép số 49/GPĐC22/KDBH về việc cho phép VNI thành lập 4 Công ty thành viên gồm:

- Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ;

- Công ty Bảo hiểm Hàng không Tân Sơn Nhất;

- Công ty Bảo hiểm Hàng không Bến Thành;

- Công ty Bảo hiểm Hàng không Thành Đô.

Chi tiết Giấy phép.

Trân trọng kính báo./.