Giấy phép về việc đổi tên Công ty, các Chi nhánh

01-07-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 01/7/2016, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH về việc:

1. Thay đổi tên công ty

Tên gọi cũ: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Tên gọi mới: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

2. Thay đổi tên các Chi nhánh/ Sở Giao dịch ( Chi tiết theo Giấy phép ngày 01/7/2016).

Trân trọng kính báo./.