Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Giấy phép thành lập CN Quảng Ninh

31-12-2015

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Giấy phép điều chỉnh việc thành lập Chi nhánh Quảng Ninh tại số 60 đường TrầnHưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

 

Trân trọng thông báo.

 

Chi tiết Giấy phép.