Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Điều chỉnh Giấy phép Đăng ký kinh doanh

11-04-2014

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông: Ngày 10/04/2014, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhận được Giấy phép điều chỉnh số 49/GPĐC8/KBBH do Bộ Tài chính cấp ngày 07/04/2014. 

 

Xin trân trọng thông báo./


Tải về tại đây.