Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 VNI: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng

26-06-2020

Chiều ngày 25/6 tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đến dự Đại hội có Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông đại diện cho 73.148.815 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 91,44%) và cơ quan báo, đài đến dự đưa tin.

 

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng 1

Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) 

 

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng nỗ lực của tập thể CBNV VNI đã hoàn thành vượt kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông giao. Tổng doanh thu đạt 1.416 tỷ đồng, hoàn thành 91,35% kế hoạch, tăng trưởng 29% gấp gần 3 lần tốc độ tăng trưởng doanh thu của toàn thị trường, VNI đứng trong TOP 5 DNBH có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất thị trường bảo hiểm. Trong đó, doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm phi hàng không hoàn thành 95% kế hoạch, tăng trưởng 37%. Hầu hết các nghiệp vụ đều tăng trưởng mạnh như bảo hiểm xe cơ giới tăng trưởng 24%, bảo hiểm con người tăng trưởng 57%, bảo hiểm hàng hóa tăng trưởng 19%, bảo hiểm tàu thuyền tăng trưởng 992%. Doanh thu hoạt động tài chính hoàn thành 82% kế hoạch, tăng trưởng 30%; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 51%, tổng tài sản đạt 2.076 tỷ đồng, thị phần VNI tăng 1 bậc trên thị trường xếp thứ 13/30 DNBH phi nhân thọ; Biên khả năng thanh toán của VNI trong TOP đầu các DNBH; các chỉ tiêu tài chính của VNI an toàn, hiệu quả và thực hiện minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Năm 2019, VNI mở thêm 3 công ty bảo hiểm thành viên nâng tổng số công ty thành viên lên 36 đơn vị, hợp tác với nhiều ngân hàng uy tín khai bảo hiểm kênh Bancassurance, xây dựng hệ thống gara liên kết tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và các thành phố trên toàn quốc, ứng dụng giám định bồi thường online (My VNI), website bán bảo hiểm online (ebhhk.com.vn). Với những thành tích đạt được, VNI nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng như Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội, TOP 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam, TOP 10 DNBH phi nhân thọ uy tín.

 

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng 2

Cổ đông đã thông qua các nội dung tại Đại hội với tỉ lệ nhất trí cao

 

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung với tỉ lệ nhất trí cao: thông qua KQKD năm 2019 và KHKD năm 2020; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động năm 2019 của BKS; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động HĐQT năm 2020;Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT; Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng; Tại đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, ông Trần Trọng Dũng, trúng cử vào thành viên HĐQT VNI nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng 3

Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tịch HĐQT thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và

Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 

Mục tiêu năm 2020 của VNI là tăng trưởng doanh thu, kinh doanh hiệu quả, đầu tư tài chính an toàn,tổng doanh thu phấn đấu đạt 2.177 tỷ đồng, tăng trưởng 54%. Đây là mục tiêu thách thức đối với VNI, nhất là mức tăng trưởng trong 3 năm qua luôn ở mức cao (gấp gần 3 lần thị trường). VNI thực hiện đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp như tăng cường công tác marketing, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm liên kết, gói sản phẩm có giá trị gia tăng, kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự, mở rộng mạng lưới, thu xếp và hợp tác với các nhà tái bảo hiểm uy tín, ứng dụng công nghệ thông tin vào giám định bồi thường online (My VNI), hóa đơn, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và chữ ký số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng sau bán hàng.

 

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng 4

Ông Nguyễn Thành Quang - Phó Chủ tịch HĐQT thông qua các Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ tại Đại hội

 

Năm 2020, VNI thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, mở rộng thêm mạng lưới, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, xây dựng thương hiệu, đưa VNI trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, hướng đến TOP 5 vào năm 2025.

 

Trước bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, mục tiêu kinh doanh năm 2020 là rất thách thức nhưng toàn thể CBNV VNI đoàn kết, nỗ lực, chia sẻ, chủ động, thẳng thắn, quyết liệt phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, xây dựng VNI trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

 

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng 5

Ông Trần Trọng Dũng - TGĐ được Đại hội tín nhiệm bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023