Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014: Thành công tốt đẹp

21-11-2014

Chiều ngày 19/11/2014, Hội đồng quản trị ( HĐQT) Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2014 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2018. Đại hội với sự tham dự của 24 cổ đông, đại diện cho 44.479.050 cổ phần, chiếm 89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Vũ Tuấn Phan- Phó Tổng giám đốc phát biểu khai mạc Đại hội với kỳ vọng bầu ra những thành viên vừa có tầm, có tâm để cùng đưa VNI ngày càng phát triển. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm: ông Trần Thanh Hiền- Chủ tọa, ông Đào Mạnh Kháng- thành viên, bà Sử Bùi Bảo Ngọc- thành viên; đồng thời đại hội cũng tiến hành bầu ban thư ký, ban kiểm phiếu.

Đại hội đã thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử; số lượng thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung. VNI đã nhận được hồ sơ đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS của Công ty TNHH  Dịch vụ Thương mại Hà Nội và cổ đông Phạm Ngọc Lâm. Ông Đào Mạnh Kháng thay mặt HĐQT trình ĐHĐCĐ tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS.

ĐHĐCĐ đã tin tưởng, tín nhiệm bầu: ông Trần Sỹ Tiến ( số phiếu bầu 43.954.320), ông Nguyễn Thành Quang (số phiếu bầu 43.954.320)- là thành viên HĐQT; bà Hoàng Thị Thanh Hải (số phiếu bầu 44.471.810)- là thành viên BKS.

Phát biểu chúc mừng các thành viên mới được bầu tham gia HĐQT, BKS, ông Trần Thanh Hiền- Chủ tịch HĐQT tin tưởng rằng với sự tham gia của các thành viên mới VNI sẽ có nhiều đóng góp để đưa VNI ngày càng phát triển bền vững. Đại diện thành viên mới được bầu, ông Nguyễn Thành Quang- thành viên HĐQT cảm ơn đại hội, các cổ đông đã tin tưởng tín nhiệm bầu giữ chức vụ quan trọng này và hứa sẽ nỗ lực đóng góp cùng ban lãnh đạo công ty đưa VNI phát triển.

ĐHĐCĐ bất thường VNI đã thành công tốt đẹp với những kỳ vọng hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014, tạo đà phát triển vững chắc cho những năm tiếp theo./.

Một số hình ảnh khác của đại hội: 

 

Bộ phận lễ tân gắn hoa cho đại biểu tham dự Đại hội


 

Phát tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội

Cổ đông chăm chú đọc tài liệu Đại hội


Nguồn: Ban TK- TH