Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 27/2/2023 v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

27-02-2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Công văn số 847/UBCK-PTTT ngày 27/2/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

Chi tiết Công văn.

Trân trọng!