CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ÔNG VŨ ĐỨC THỊNH LÀ CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

09-11-2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Công văn số 12223/BTC-QLBH ngày 09 /11/2023 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận ông Vũ Đức Thịnh là chuyên gia tính toán của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Chi tiết Công văn.

Trân trọng!