Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Công văn của Bộ Tài chính ghi nhận việc thay đổi tên gọi Công ty thành viên

01-03-2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Ngày 22/02/2019, Bộ Tài chính có Công văn số 2128/BTC-QLBH về việc ghi nhận đổi tên Công ty thành viên của VNI như sau:

- Tên cũ: Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên

- Tên mới: Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Bắc.

Chi tiết Công văn.

Trân trọng kính báo./.