Công văn của Bộ Tài chính ghi nhận việc thay đổi tên gọi Công ty thành viên

01-03-2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Ngày 22/02/2019, Bộ Tài chính có Công văn số 2128/BTC-QLBH về việc ghi nhận đổi tên Công ty thành viên của VNI như sau:

- Tên cũ: Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên

- Tên mới: Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Bắc.

Chi tiết Công văn.

Trân trọng kính báo./.