Công ty CP Nam Việt công bố không còn là cổ đông lớn

12-05-2016

Kính gửi Quý Cổ đông

 

Ngày 12/5/2016, VNI nhận được văn bản của Công ty CP Nam Việt thông báo không còn là cổ đông lớn của VNI kể từ ngày 06/5/2016 (trước đó Công ty CP Nam Việt sở hữu 4.000.000 cp, tương đương 8% tổng số cp có quyền biểu quyết)

Chi tiết thông báo của Công ty CP Nam Việt.

Trân trọng kính báo./.