Công bố thông tin về việcvề việc Bộ Tài chính chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

17-09-2015

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Ngày 17/09/2015, VNI nhận được công văn số 12912/BTC-QLBH ngày 16/09/2015 về việc Bộ tài chính chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của cổ đông Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. 

Xin trân trọng thông báo./ 

12912/BTC-QLBH ngày 16/09/2015