Công bố thông tin về việc thoái vốn của Cổ đông lớn Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

28-10-2015

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Ngày 28/10/2015, VNI nhận được công văn của Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn VNA) số 727/TB-CĐTCTHK ngày 26/10/2015 về việc thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. 

Xin trân trọng thông báo./ 

Công văn số 727/TB-CĐTCTHK ngày 26/10/2015