Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

16-04-2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông công văn số 4756/BTC-QLBH ngày 16/04/2015 của Bộ Tài chính chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 VNI chậm nhất đến ngày 30/06/2015. 

Download file tại đây.