Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Công bố thông tin về việc Bộ Tài chính chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập Geleximco

12-08-2015

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Ngày 11/08/2015, VNI nhận được công văn số số 10950/BTC-QLBH ngày 11/08/2015 về việc Bộ tài chính chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của cổ đông sáng lập – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco). 

Xin trân trọng thông báo./ 

Công văn số số 10950/BTC-QLBH ngày 11/08/2015