Công bố thông tin về việc Bộ Tài chính chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập Geleximco

12-08-2015

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin thông báo tới Quý Cổ đông!

Ngày 11/08/2015, VNI nhận được công văn số số 10950/BTC-QLBH ngày 11/08/2015 về việc Bộ tài chính chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của cổ đông sáng lập – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco). 

Xin trân trọng thông báo./ 

Công văn số số 10950/BTC-QLBH ngày 11/08/2015