Công bố thông tin về việc Bộ Tài chính chấp nhận về nguyên tắc việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông LILAMA và TKV

17-01-2014

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông: 

Ngày 16/01/2014, VNI nhận được Công văn số 18210/BTC-QLBH của Bộ Tài chính về việc chấp thuận về mặt nguyên tắc:

+ Việc chuyển nhượng 5.000.000 cổ phần (10% vốn Điều lệ) mà Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản (TKV) đang sở hữu tại VNI cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nội (4.500.000 cổ phần) và Bà Trịnh Thị Lan (500.000 cổ phần);

+ Việc chuyển nhượng 5.000.000 cổ phần (10% vốn Điều lệ) mà Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đang sở hữu tại VNI cho Ông Phạm Ngọc Lâm (4.500.000 cổ phần) và Bà Trịnh Thị Lan (500.000 cổ phần).

Xin trân trọng thông báo./ 

Tải về tại đây