Công bố thông tin về đơn vị ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

09-09-2014

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông! 

Ngày 18/08/2014, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 số 186/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.