Công bố mẫu dấu mới

13-07-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Ngày 12/7/2016, VNI đã được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH-Tổng Cục Cảnh sát cấp thay đổi mẫu dấu theo " Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu" số 668/16/ĐKMD với tên gọi "TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG".

Do đó, từ ngày 12/7/2016 các văn bản ban hành từ VNI sử dụng mẫu dấu như đã được cấp nêu trên.

VNI trân trọng kính báo để Quý Cổ đông được biết.

Chi tiết Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.