Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2014

25-12-2015

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 24/12/2015, HĐQT đã ban hành NQ số 34/2015/NQ- HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2014, cụ thể như sau

1. Thời gian chốt danh sách: 16h ngày 30/12/2015

Công ty tạm dừng nhận hồ sơ chuyển nhượng trong ngày 30/12/2015.

2. Thời gian chi trả cổ tức : Bắt đầu từ ngày 31/12/2015.

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%, tương đương 500 đồng/ cổ phần ( Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015)

4. Hình thức: bằng tiền.

5. Thông tin liên hệ: 

Anh Trần Đức Mạnh- Phòng Lưu ký

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Tầng 4, Thai Thinh Tower, 102 phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35624626 (máy lẻ 303); Fax: 04.35624628.

Trân trọng thông báo./.

CHi tiết NQ 34/2015/NQ- HĐQT