Chốt danh sách chi trả cổ tức năm tài chính 2015

07-07-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 07/7/2016, HĐQT đã ban hành NQ số 45/2016/NQ- HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm tài chính 2015, cụ thể như sau

1. Thời gian chốt danh sách: 16h ngày 14/7/2016

Công ty tạm dừng nhận hồ sơ chuyển nhượng trong ngày 14/7/2016.

2. Thời gian chi trả cổ tức : Bắt đầu từ ngày 29/7/2016.

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,1%, tương đương 110 đồng/ cổ phần ( Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)

4. Hình thức: bằng tiền.

5. Thông tin liên hệ: 

Chị Trần Thị Hải Vân- Phòng Lưu ký

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Tầng 4, Thai Thinh Tower, 102 phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35624626 (máy lẻ 303); Fax: 04.35624628.

Trân trọng kính báo./.

Chi tiết Nghị quyết số 45/2016/NQ- HĐQT