Bộ Tài chính chấp thuận chức danh Chủ tịch HĐQT

24-12-2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông công văn số 19102/BTC-QLBH ngày 23/12/2015 về việc Bộ Tài chính chấp thuận Bà Lê Thị Hà Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho Ông Trần Thanh Hiền. 

 

Xin trân trọng thông báo./


Tải về tại đây.