Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Bổ nhiệm Phó TGĐ phụ trách kinh doanh kiêm GĐ VNI Sài Gòn

19-07-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 18/7/2016, HĐQT đã ban hành Quyết định số 88/QĐ- HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Thế Huy giữ chức Phó TGĐ phụ trách kinh doanh và kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm hàng không Sài Gòn; thời hạn bổ nhiệm 03 năm.

Chi tiết quyết định số 88/QĐ- HĐQT.

Bản cung cấp thông tin của ông Bùi Thế Huy (theo phụ lục số 03 Thông tư 155/2015/TT- BTC)

Trân trọng kính báo./.