Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Bổ nhiệm GĐ CN Quảng Ninh

31-12-2015

Ngày 28/12/2015, HĐQT VNI đã ban hành Nghị quyết số 35/2015/NQ- HĐQT về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Hà Thanh kiêm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh, kể từ ngày Bộ Tài chính ban hành Giấy phép thành lập.

Trân trọng thông báo./.

 

Chi tiế Nghị quyết số 35/2015/NQ- HĐQT