Bảo hiểm Hàng không (VNI) triển khai ứng dụng phần mềm giám định bồi thường vật chất xe trực tuyến

18-04-2019

Sáng ngày 17/4/2019, tại trụ sở chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã triển khai chương trình đào tạo và tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm giám định trực tuyến trong giám định bồi thường vật chất xe ô tô cho các công ty thành viên của VNI. Nội dung đào tạo là thực hiện giám định online qua App trên điện thoại di động, tra cứu hệ thống đơn vị thành viên VNI, garage, quản lý tập trung hồ sơ bồi thường.

 

VNI triển khai ứng dụng phần mềm giám định bồi thường vật chất xe trực tuyến

Ông Hồ Văn Phương – Giám đốc Ban CNTT (VNI) trực tiếp đào tạo các Giám định viên thực hiện việc giám định online theo HSBT phát sinh thực tế

 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng và giảm thời gian giải quyết bồi thường xe cơ giới, hỗ trợ công cụ cho Giám định viên, các bộ phận liên quan trong thực hiện và quản lý giám định bồi thường. Đến nay, Tổng công ty đã thực hiện, hoàn thiện xây dựng phần mềm giám định trực tuyến trong giám định bồi thường vật chất xe cơ giới và đã triển khai thành công giai đoạn 1 tại 14 công ty thành viên thuộc miền Bắc và miền Nam.

 

Hướng tới việc áp dụng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả công việc, VNI sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm giám định trực tuyến tại 19 công ty thành viên còn lại nhằm giảm thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết HSBT, quản lý giám định bồi thường qua phần mềm, quản lý tập trung dữ liệu HSBT.

 

VNI triển khai ứng dụng phần mềm giám định bồi thường vật chất xe trực tuyến

 

Dự kiến tháng 5/2019, ứng dụng phần mềm giám định bồi thường vật chất xe trực tuyến sẽ triển khai đồng loạt tại tất cả các hệ thống trên cả nước của VNI. Đây sẽ là tiền đề để VNI tiếp tục triển khai đưa ứng dụng công nghệ vào các hoạt động khác của Tổng công ty.