Bảo hiểm Hàng không (VNI) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

07-11-2022

Chiều ngày 07/11/2022 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với sự tham dự của các cổ đông, sở hữu 94.432.902 cổ phần, tương đương 94.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VNI.

 

Ban Chủ tọa của Đại hội cổ đông bất thường VNI ngày 7/11/2022

 

Theo phương châm hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, VNI nhận thấy rõ tầm quan trọng và cần thiết của việc sửa đổi, Bổ sung điều lệ, Quy chế tổ chức cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường này, VNI đã trình cổ đông sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty liên quan đến Người đại diện theo pháp luật đó là bổ sung thêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Người đại diện theo pháp luật, phù hợp với quy định tại Điều 12, Điều 24, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết nhất trí 100% nội dung sửa đổi điều lệ.

 

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua điều lệ sửa đổi với số phiếu nhất trí tuyệt đối 100%

 

Chia sẻ với cổ đông, Chủ tịch HĐQT - Bà Lê Thị Hà Thanh khẳng định, từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đi vào hiệu lực, trong đó có nhiều thay đổi tác động đến hoạt động quản trị, điều hành tại VNI. Chính vì vậy, HĐQT, Ban Lãnh đạo, cổ đông VNI nhận thấy cần thiết phải sửa đổi điều lệ nhằm tối ưu quản trị, điều hành VNI đảm bảo mục tiêu hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, cổ đông.

 

Đại hội cổ đông bất thường của VNI đã thành công tốt đẹp

 

Tính đến hết quý III/2022, VNI ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2,050 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với cùng kỳ 2021. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của VNI thuộc Top đầu của ngành Bảo hiểm phi nhân thọ, VNI trong nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu Doanh thu bảo hiểm TNDS bắt buộc xe cơ giới, Top 3 Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới, mạng lưới 50 Công ty thành viên cùng hàng trăm phòng kinh doanh trên toàn quốc. Bên cạnh đó, VNI xuất sắc ghi tên vào Top 10 Thương hiệu mạnh ngành dịch vụ tài chính do độc giả Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn, 3 năm liên tiếp được Vietnam Report vinh danh Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam và Top 200 giải Sao Vàng Đất Việt.