ABBANK và VNI ký kết thỏa thuận hợp tác

23-07-2013

Sáng 16/7/2013, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng cổ phần Thương Mại An Bình (ABBank) và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) chính thức được ký kết.

Theo thỏa thuận này, VNI và ABBANK sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác, như: ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của hai bên và dành cho nhau những ưu đãi áp dụng với đối tác chiến lược, hay khách hàng đặc biệt. Thông qua đó, VNI và ABBANK sẽ khai thác tối đa lợi thế của hai bên để đa dạng hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, VNI sẽ ưu tiên quan tâm tham gia các chương trình tiền gửi và đầu tư tài chính của ABBANK, về phía ABBANK sẽ lựa chọn sử dụng các dịch vụ của VNI, đặc biệt là bảo hiểm về tài sản.

Thỏa thuận hợp tác này đã chính thức ghi nhận sự hợp tác lâu dài trong chiến lược kinh doanh của hai bên trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, và tin tưởng lẫn nhau. Với thỏa thuận hợp tác này, ABBANK và VNI cam kết tạo điều kiện tạo thuận lợi cho hai bên cùng phát triển và xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược liên kết giữa ngân hàng và bảo hiểm ngày càng bền vững.