Tuyển dụng Giám đốc Nhân sự

08-12-2023 10:40

BẢN TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÔNG VIỆC

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Lần ban hành: 01

Ngày:

  1. THÔNG TIN CHUNG

Chức vụ

Giám đốc

Số lượng

01

Bộ phận

Ban Giám đốc

Người quản lý

Tổng Giám đốc

Hình thức công việc

Toàn thời gian cố định

Thời gian làm việc

8h/ngày

Địa điểm làm việc

Trụ sở chính Tổng Công ty.

  1. MÔ TẢ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong quản lý và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực nhân sự bao gồm:

- Công tác quản lý và phát triển nguồn nhân sự của Tổng Công ty.

- Công tác lao động tiền lương và chế độ chính sách trong toàn Tổng Công ty.

2. Nhiệm vụ chính

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc xây dựng và vận hành mô hình tổ chức của VNI phù hợp với quy định pháp luật và định hướng, tầm nhìn, chiến lược VNI trong từng thời kỳ.

- Nghiên cứu, xây dựng, trình ban hành và kiểm soát tuân thủ quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến các nội dung công việc theo chức năng nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Tổng Công ty.

- Thực hiện công tác tuyển dụng; công tác tiền lương, đãi ngộ và quan hệ lao động; Công tác đào tạo; Công tác thi đua – khen thưởng.

- Quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của toàn Tổng Công ty.

- Quản lý bảo mật hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức và hồ sơ tài liệu khác liên quan đến hoạt động công tác nhân sự theo đúng quy định của Tổng Công ty.

- Quản lý dữ liệu (bản cứng và bản mềm), tổng hợp số liệu, cung cấp các thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ trong công tác nhân sự theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước, Hiệp hội Bảo hiểm, Tổng Giám đốc và các Đơn vị có liên quan theo quy định của Tổng Công ty và pháp luật, yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Chủ trì kiểm tra chuyên đề thuộc chức năng, nhiệm vụ trong công tác nhân sự. Phối hợp với kiểm soát nội bộ để kiểm tra toàn diện các đơn vị có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ trong công tác nhân sự và đề xuất biện pháp xử lý các sai phạm, phòng ngừa rủi ro.

3. Trình độ, đào tạo

- Tốt nghệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, luật hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có các chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc đảm nhận.

4. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm 5 năm tại vị trí tương đương trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý tại vị trí Giám đốc Nhân sự trong ngành Bảo hiểm Phi nhân thọ.

5. Kỹ năng

- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành và quản lý công việc và con người.

- Có khả năng tư duy, sáng tạo, linh hoạt và chủ động trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và giải quyết vấn đề tốt.

- Am hiểu luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan.

- Kỹ năng phân tích.

- Ứng viên có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh/ tiếng Hàn là lợi thế.

6. Đạo đức

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Trung thực, khách quan...

7. Văn hóa

- Biết cách tạo động lực gắn kết, chia sẻ, hướng đến tập thể đoàn kết.

- Chân thành, tôn trọng...