Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Tuyển dụng chuyên viên Kiểm soát nội bộ

23-09-2019 10:37

1. Mô tả công việc:

- Tham gia KSNB tại các Công ty thành viên (34 đơn vị) theo chương trình kiểm tra toàn diện hoặc chuyên đề;

 - Tham gia KSNB tại các Ban của trụ sở chính (11 Ban): đánh giá, kiểm soát tính tuân thủ;

-  Thẩm định tài chính, đưa ra khuyến nghị về tài chính kế toán theo định kỳ hoặc chuyên đề;

- Thực hiện công tác KSNB đột xuất theo yêu cầu của Tổng Công ty;

- Báo cáo công việc trực tiếp với GĐ Ban TKPC và KSNB.

2. Yêu cầu

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm về KSNB hoặc kiểm toán nội bộ hoặc đã từng làm về kiểm toán liên quan bảo hiểm phi nhân thọ

- ưu tiên ứng viên am hiểu nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ;

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

- Tính tỉnh mỉ, chu đáo.

- Khả năng chịu áp lức.

- Có kỹ năng đàm phán, thương lượng và thuyết phục.

- Có ký năng tổng hợp, phân tích, xử lý và phản hồi thông tin.

3. Quyền lợi:

- Thời gian làm việc từ 8:00 -17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu;

- Mức lương: theo thỏa thuận;

- Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc;

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty như: phụ cấp xăng xe, điện thoại, chế độ nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, thưởng tết, tham gia các sự kiện của công ty;

- Các chế độ khác theo quy định của Tổng Công ty;