Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Tuyển dụng lập trình viên Mobile (Android & IOS)

27-05-2019 16:22

Nội dung công việc

-Phát triển ứng dụng di động cho các hệ điều hành Android (Java/Kotlin) và iOS (Objective-C/Swift)

-Nhận yêu cầu từ lãnh đạo Ban CNTT, phân tích yêu cầu, ước lượng thời gian và lập kế hoạch cho phần việc của mình, code, test và fix bug.

-Nghiên cứu các công nghệ mới phù hợp phục vụ cho các dự án của công ty.

-Tham gia phân tích, thiết kế, và cải tiến chức năng cho các sản phẩm phần mềm trên Mobile của Công ty.

Yêu cầu:

-Đối với vị trí lập trình Android:

+ Hiểu rõ về Application, Activity, Fragment Sử dụng thành thạo các loại layout (LinearLayout, FrameLayout, RelativeLayout...)

+ Sử dụng thành thạo các loại AdapterView (ListView, GridView, RecycleView...)

+ Thành thạo trong việc kết nốt với Restful API (gửi request/xử lý response, xử lý lỗi)

-Đối với vị trí lập trình iOS:

+ Hiểu rõ về Application, UINavigationController, UIViewController

+ Sử dụng thành thạo các UI component Thành thạo trong việc kết nốt với Restful API (gửi request/xử lý response, xử lý lỗi)

-Lợi thế:

Làm được cả Android và iOS là một lợi thế.

-Chuyên ngành và kinh nghiệm:

+Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/Đại học kĩ thuật chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông.

+Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên đối với vị trí ứng tuyển.

+Có kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu giải thuật, lập trình hướng đối tượng.