Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Xe cơ giới

Toàn thời gian cố định

Hà Nội thỏa thuận 31-12-2017
Tuyển dụng chuyên viên IT

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 31-12-2017
Tuyển dụng chuyên viên Tái bảo hiểm

Toàn thời gian cố định

Hà Nội thỏa thuận 30-12-2017
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Cạnh tranh 31-12-2017
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Thỏa thuận 31-12-2017
Tuyển dụng chuyên viên Kế hoạch làm việc tại HO

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 31-12-2017
Tuyển dụng chuyên viên kế toán chuyên quản đơn vị tại HO

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 31-12-2017